TAULA DE DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ

Projecte de Vida

Moderadores/Dinamitzadors:     

 • Anna Palou, Responsable de participació, Ajuntament de Salt

 • Jaume Roca, Educador social del CBS 

Participants:  

   

 • Andrea Clemente, Casal dels infants 

 • Fran Pérez, Casal dels infants 

 • Jaume Puebla, botiguer de Cal Cisteller 

 • Andrea Ordóñez, Àrea Joventut

 • Wilder Palacio, regidor Canviem Salt 

 • Mònica Varela, Serveis Socials 

 • Marta Sanchez, Serveis Socials

 • Émily Pujol, mediadora poble gitano 

 • Mònica Sagué, TIS IES Salvador Espriu 

 • David Marcos, Educador Serveis Socials (hort comunitari) 

 

Proposta de treball

Joc de rol sobre prejudicis en els i les joves de Salt

Desenvolupament de la dinàmica
 

 1. Els participants es distribueixen per parelles

 2. Es distribueix 1 fitxa per parella amb un “cas típic” de joves de Salt i 3 post-its (des de la Comissió s’havien preparat 8 casos prèviament: perfil i objectiu personal). Cada fitxa i els 3 post-its estan identificats (per exemple, post-it rosa amb gomet groc, post-it verd amb gomet blau, etc). 

 3. Cada parella fa una lectura interna del cas i l’objectiu personal d’aquell jove. S’amaga a la resta de participants a la dinàmica quin cas ha tocat. 

 4. Es reflexiona per parelles sobre quins obstacles/beneficis es trobaran en relació a la seva persona. Què es trobaran de positiu o negatiu quan vagin a realitzar el seu objectiu? Es plasma en 3 post-its. 

 5. Les parelles surten al plafó, expliquen els obstacles/beneficis, mai dient de si es tracta d’un noi, noia, origen, etc. 

 6. Es col·loquen els post-its en el semàfor, (vermell: prejudici negatiu, verd: prejudici o aspecte positiu, àmbar: prejudici dubtós, no clar, sense importància). 

 7. S’endevina, segons la posició dels post-its en el semàfor i el que hi ha escrit, de qui es tracta (és un noi, noia? De quin origen? De quina ètnia?)

 

 

Resultats concrets de la dinàmica:
 

 • Què diuen els i les participants:

 

S’han trobat prejudicis positius (semàfor: verd),  i negatius (semàfor: vermell), de manera equilibrada, és a dir, que en un inici es pensava que sortirien molts més negatius, però no ha estat així. Cal tenir en compte però, que de tots els participants, la majoria eren tècnics professionals que tenen una mirada positiva de la diversitat. 
S’evidencia que estan molt interioritzats els estereotips de gènere, en aquest cas, lligats a les professions. Per exemple, els participants mateixos dedueixen que aquella persona que té per objectiu personal esdevenir transportista, ha de ser un noi. 
Hi poden haver diferències entre els prejudicis i estereotips de l’entorn proper a la persona i de la societat en general. Per exemple, en el cas d’una noia gitana que s’emparella amb un paio, hi poden haver prejudicis dins de la família gitana negatius, ja que està trencant amb les tradicions familiars i ètniques, i en canvi, de positius de cara a la societat occidental més modernitzada, ja que se la pot veure com una noia més “progre”.  

 

 • Què diem el i la dinamitzadora:

 

La dinàmica estava plantejada com una prova pilot. Era un joc creat per l’ocasió i calia veure la seva pràctica per identificar aspectes negatius i positius de la mateixa. 
En general ha sortit tot bé, hi ha hagut interès per part dels participants i han sortit reflexions constructives i bastant dirigides a la temàtica abordada. 
Caldria, tot i així, trobar millors maneres per fer entendre la dinàmica, donar més temps i espai per a adoptar el rol de la fitxa atorgada, revisar les fitxes i lligar millor els perfils amb els seus objectius personals, per a què les reflexions condueixin profundament en els estereotips. 
 

Síntesi de les conclusions i acords presos

 

S’acorda que l’objectiu sobre el tema dels prejudicis i estereotips amb els i les joves de Salt seria identificar els elements negatius que dificulten el seu arrelament al municipi, així com els positius que el fomenten, i treballar-los de manera que es minimitzin els primers i es potenciïn els segons. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now